Hát quan họ trên thuyền. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh đã được thành lập trên cơ sở nâng cấp Đoàn dân ca Quan họ Bắc Ninh theo Quyết định số 1196/QĐ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhà hát dân ca Quan họ là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.

Nhà hát có chức năng biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhu cầu thưởng thức dân ca quan họ của nhân dân và bạn bè quốc tế; sưu tầm, nghiên cứu, thể nghiệm, đào tạo, truyền dạy, bảo tồn và phát huy giá trị của dân ca quan họ Bắc Ninh.

Nhà hát gồm 3 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 2 đoàn nghệ thuật biểu diễn.

Sau 44 năm hoạt động, nhiều nghệ sĩ của Nhà hát đạt thành tích cao trong các kỳ Hội thi, Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc.

Đến nay đã có 10 nghệ sĩ của Nhà hát được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, 1 nghệ sĩ được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Việc thành lập Nhà hát dân ca Quan họ Bắc Ninh là một trong nhiều hoạt động của Bắc Ninh nhằm gìn giữ và phát huy giá trị nghệ thuật đặc sắc của làn điệu dân ca quan họ đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo Vietnam+