Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận; Nguyễn Hải Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Cùng dự có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự hội nghị. 

Theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 10-11-2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, mục tiêu phát triển đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận trở thành tỉnh có mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, phát triển năng động, nhanh và bền vững với kinh tế biển, kinh tế đô thị là động lực tăng trưởng; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; có khả năng chống chịu cao với thiên tai, dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt khoảng 10-11%/năm; trong đó, kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP.

leftcenterrightdel
Thủ tướng cùng lãnh đạo các bộ, ngành dự hội nghị.
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Quy hoạch đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm là: Giải quyết các khó khăn, vướng mắc thông qua việc đánh giá thực trạng phát triển; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh thông qua việc xây dựng các cơ chế chính sách; đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng năng suất trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển về năng lượng, năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế biển và kinh tế đô thị.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận nhận định, quy hoạch tỉnh có vai trò, ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, giúp xác định rõ các mục tiêu và thiết lập tầm nhìn, không gian phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận mong muốn thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Ninh Thuận và các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy mọi lợi thế, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, vượt qua thách thức để thực hiện thành công các mục tiêu của quy hoạch tỉnh đã đề ra, xây dựng tỉnh Ninh Thuận phát triển nhanh, bền vững, trở thành nơi thân thiện, đáng sống, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và du khách.

Tại hội nghị, ngoài cung cấp những thông tin cơ bản về quy hoạch, tỉnh Ninh Thuận cũng giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi, định hướng phát triển của địa phương đến các đại biểu, khách mời, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh Ninh Thuận cũng đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Ninh Thuận đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp cho thành tựu chung của cả nước.

Theo Thủ tướng, Ninh Thuận là một trong những tỉnh xây dựng quy hoạch sớm nhất, bản quy hoạch đầu tiên của tỉnh đã được ban hành, thực hiện trong hơn 10 năm, đưa Ninh Thuận vươn lên, từ một tỉnh thuộc nhóm dưới về phát triển trở thành địa phương phát triển trung bình. Ninh Thuận đã đi lên từ khó và khổ, đã biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể.

Thủ tướng nhấn mạnh 5 quan điểm trong công tác quy hoạch là luôn đặt con người là trung tâm, chủ thể và nguồn lực, động lực, là mục tiêu, không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường để đổi lấy tăng trưởng đơn thuần; huy động mọi nguồn lực hợp pháp để thực hiện quy hoạch; quy hoạch tổng thể, dài hạn nhưng thực hiện có thể phân kỳ, lựa chọn công việc trọng tâm, trọng điểm để ưu tiên nguồn lực, làm việc nào dứt điểm việc đó; thực hiện quy hoạch với tư tưởng chủ động, tích cực, không trông chờ, ỷ lại, không phụ thuộc quá nhiều vào Trung ương; phát huy tính tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển của mình.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận dự hội nghị. 

Để thực hiện các định hướng lớn trong Quy hoạch, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Ninh Thuận cần chú trọng tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); tạo đột phá vào các động lực tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững).

Cùng với đó, tăng cường đầu tư, phát triển yếu tố con người như nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường kết nối vùng, khu vực, trong nước và quốc tế thông qua hệ thống giao thông, hệ thống sản xuất và cung ứng theo chuỗi, kết nối thị trường.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận nhận Quyết định phê duyệt Quy hoạch. 

Thủ tướng đề nghị tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, bao trùm; đẩy mạnh phát triển công nghiệp phục vụ cho chế biến, chế tạo, chuỗi sản xuất, cung ứng, khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm, sinh kế cho người dân.

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, khẩn trương triển khai hiệu quả Quy hoạch, đảm bảo tính tuân thủ và đồng bộ, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành. Điều phối, quản lý hiệu quả, bảo đảm liên kết, thống nhất và phát triển bền vững với tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển tổng thể, liên kết vùng, phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận trao quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp.

Đổi mới tư duy, tầm nhìn phát triển, khai thác tối đa nguồn lực bên trong, phát huy truyền thống lịch sử - văn hóa; đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, xã hội, ứng phó biến đổi khí hậu. Quan tâm đầu tư cho giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp hoạt động tuân thủ pháp luật; xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư, thoả thuận hợp tác; phù hợp định hướng, ưu tiên theo quy hoạch tỉnh…; tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển giao công nghệ, tiên phong trong quản trị thông minh, hiện đại; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tích cực đóng góp ý kiến cho cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiết giảm chi phí tuân thủ; thực hiện tốt văn hóa, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, bảo đảm đời sống cho người lao động, an sinh xã hội.

Cũng tại hội nghị, tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận hỗ trợ từ 23 doanh nghiệp, nhà hảo tâm với kinh phí hơn 7 tỷ đồng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, góp phần thực hiện phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước trong năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phát động. 

Tin, ảnh: HOÀNG CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.