Đầu giờ chiều, Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Tiếp theo, Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng. 

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, với 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Ngô Văn Tuấn.

Với 87,15% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Thắng.

CHIẾN THẮNG - NGUYỄN THẢO