PGS,TS Lê Văn Lợi, Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS,TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; PGS,TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đồng chủ trì Hội thảo.

Phát triển và phối hợp lực lượng là một trong những nhóm giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh của các nhóm chủ thể nòng cốt, toàn hệ thống chính trị cùng toàn thể nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch. Ở nước ta, cuộc đấu tranh này đã được triển khai trên phạm vi, quy mô rộng lớn với sự vào cuộc tích cực, chủ động của các lực lượng, ở cả Trung ương và địa phương. Lực lượng xung kích và nòng cốt trong đó là ngành Tuyên giáo các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận, các ban đảng, cơ quan truyền thông, thông tin, lực lượng Công an, Quân đội và các nhà khoa học, các học giả thuộc chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn. Đặc biệt là vai trò chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và sự phối hợp đồng bộ, hệ thống, trách nhiệm của các cơ quan, bộ, ngành, địa phương cùng với sự vào cuộc linh hoạt, chủ động, quyết liệt, bền bỉ của các lực lượng, đơn vị chức năng, các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, hơn 70 bài tham luận của các nhà khoa học ở trong và ngoài Học viện đề cập về nhiều chủ đề, nhằm làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn, đề xuất và luận giải cơ sở khoa học của các định hướng, quan điểm, giải pháp phát triển, phối hợp lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Tin, ảnh: HOÀNG VIỆT