Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về cơ cấu tổ chức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, về đại biểu Quốc hội, về cơ chế tư vấn, chuyên gia, về Văn phòng Quốc hội; tổ chức kỳ họp Quốc hội, hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng, Ủy ban, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng và hoạt động giám sát; phương thức lãnh đạo của Đảng đổi với Quốc hội; ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng Quốc hội điện tử trong hoạt động của Quốc hội; kiểm soát quyền lực một cách hiệu quả, hiệu lực...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VPQH

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động, trách nhiệm của Thường trực Tiểu ban, các thành viên Tiểu ban và Tổ biên tập trong thời gian ngắn đã hoàn thiện dự thảo Đề cương chuyên đề; tổ chức lấy ý kiến chuyên gia, đại biểu Quốc hội qua nhiều nhiệm kỳ để xây dựng dự thảo chuyên đề. 

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu, những vấn đề về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội cần phải thảo luận kỹ lưỡng để đề xuất cho Đảng đoàn Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm thực hiện mục tiêu phát triển của Quốc hội. Thời gian hoàn thiện chuyên đề để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương rất gấp, do đó, các thành viên Tiểu ban, Tổ biên tập cần căn cứ nhiệm vụ đã được phân công và tiến độ triển khai đề án theo Kế hoạch để bảo đảm chất lượng cao nhất. Ban Công tác đại biểu tiếp tục chủ trì, tham mưu việc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Tiểu ban và báo cáo lãnh đạo Tiểu ban để chỉ đạo hoàn thiện chuyên đề.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Tiểu ban tiếp tục rà soát, không để sơ xuất về tư liệu, thiếu chặt chẽ trong đánh giá, dàn trải trong trình bày; khẳng định sẽ tiếp tục cầu thị, lắng nghe các ý kiến đóng góp xây dựng chuyên đề để có sản phẩm chất lượng nhất.

CHIẾN THẮNG