leftcenterrightdel
Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Lễ viếng, Lễ truy điệu, Lễ an táng đồng chí Lê Đức Anh sẽ được thông báo sau.

TTXVN