QĐND - Sáng 15-7, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Sau 11 năm hoạt động, Ngân hàng CSXH phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội thực hiện tốt những mục tiêu mà Chính phủ đã đặt ra là: Tập trung nguồn lực lớn, tạo bước đột phá trong công tác giảm nghèo; nâng cao chất lượng và hiệu quả vốn tín dụng chính sách; tách tín dụng chính sách ra khỏi tín dụng thương mại; huy động toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và góp phần hạn chế nạn cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH giai đoạn 2011-2020 đã đề ra mục tiêu tổng quát: Phát triển theo hướng ổn định, bền vững, bảo đảm thực hiện tốt tín dụng chính sách của Nhà nước, đồng thời phát triển các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả hơn cho người nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. 100% hộ nghèo và đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ do Ngân hàng CSXH cung cấp; dư nợ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt khoảng 10%, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 3% tổng dư nợ…

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động Ngân hàng CSXH Việt Nam đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển. Đồng chí nêu rõ: Bảo đảm an sinh xã hội nói chung, xóa đói, giảm nghèo nói riêng là chủ trương lớn, là sự nghiệp mà Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm hàng đầu; nhiều chính sách hướng vào mục tiêu xóa đói, giảm nghèo đã được triển khai và mang lại những kết quả hết sức quan trọng. Việt Nam được quốc tế công nhận là quốc gia sớm thực hiện thành công mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về xóa đói, giảm nghèo và phát triển con người. Những thành tựu đó có đóng góp quan trọng của Ngân hàng CSXH.

Về phương hướng, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Ngân hàng CSXH Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực, vươn lên nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đồng chí cũng lưu ý: Mặc dù tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã liên tục giảm, nhưng số hộ nghèo và hộ cận nghèo vẫn còn tương đối lớn (hơn 14% vào năm 2013; riêng số hộ cận nghèo chiếm 6,3%); ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, tỷ lệ này còn cao hơn; ranh giới giữa thoát nghèo và tái nghèo rất mong manh, do vậy, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững ở Việt Nam vẫn còn rất nặng nề. Ngân hàng CSXH Việt Nam cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục những tồn tại, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH giai đoạn 2011-2020.

TTXVN