Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Công Thương, Trưởng ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương chủ trì lễ phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng cơ quan, đơn vị; của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động ngành công thương.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Công Thương, Trưởng ban chỉ đạo 35 Bộ Công Thương chủ trì lễ phát động.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên lưu ý, các tác giả tham dự cuộc thi cần tập trung tuyên truyền, gắn chặt giữa lý luận với thực tiễn phát triển của ngành công thương, nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên cơ sở sự gương mẫu, nghiêm túc và chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần trách nhiệm cao, thái độ tích cực, xây dựng trong công việc; chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội về những nội dung sai trái liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành công thương.

Tăng cường nêu bật các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các cơ quan, tổ chức, lĩnh vực thuộc ngành công thương, cũng như khẳng định được những thành tựu, đóng góp to lớn của ngành trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều dấu ấn nổi bật trên các mặt công tác để từ đó tạo sự lan tỏa trong toàn ngành.

Chú trọng những nội dung mang tính định hướng nhận thức về ngành công thương cũng như những nhiệm vụ, trách nhiệm của ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, từ đó giúp tăng cường nhận thức, sẻ chia và đồng thuận xã hội với các khó khăn, thách thức mà ngành Công Thương cũng như cả hệ thống chính trị đang đương đầu nhằm “tiếp tục đổi mới, vươn tới những đỉnh cao” trong sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đang công tác ở Bộ Công Thương và bạn đọc cả nước. Mỗi tác giả/nhóm tác giả có thể gửi bài dự thi với số lượng không giới hạn.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 30-5-2023 (tính theo dấu bưu điện).

leftcenterrightdel
Quang cảnh lễ phát động. 

Địa chỉ nhận tác phẩm và hồ sơ dự thi: Văn phòng Báo Công Thương-Tầng 10&11, Toà nhà Bộ Công Thương, 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Trên tác phẩm dự thi và ngoài bì thư ghi rõ “Tác phẩm Cuộc thi bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Hoặc gửi qua Email: cuocthibvnttt.bct@gmail.com

Lễ công bố và trao giải Cuộc thi được tổ chức vào cuối tháng 6-2023. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn và vinh danh cho các tác giả/tác phẩm theo cơ cấu 24 giải thưởng gồm: 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải Khuyến khích, 5 giải Chuyên đề.

Sau khi kết thúc cuộc thi Ban Chỉ đạo 35 Bộ Công Thương dự kiến sẽ lựa chọn các tác phẩm, tác giả tiêu biểu để thực hiện cuốn sách về ngành Công Thương với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; phát hành sâu rộng trong toàn ngành và tới bạn đọc cả nước.

Nội dung thể lệ, thông tin chi tiết về cuộc thi xin truy cập: https://congthuong.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang

Tin, ảnh: VŨ DUNG