leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: cand.com.vn

Thay mặt Ban Bí thư chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chúc mừng và biểu dương lực lượng làm đối ngoại nhân dân về những thành tích đã đạt được trong năm qua. Để cùng đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước phát huy vai trò tiên phong trong tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tiếp tục bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII và các nhiệm vụ của Chỉ thị số 12-CT/TW, phát huy tính chủ động, sáng tạo, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả triển khai hoạt động đối ngoại nhân dân...

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương khẳng định một số nhiệm vụ chính của đối ngoại nhân dân trong năm 2023, gồm: Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ của Chỉ thị số 12-CT/TW; chủ động, kịp thời nắm vững tình hình phong trào, hoạt động của nhân dân thế giới, khu vực, tình hình đối tác quốc tế, trên cơ sở đó xây dựng các kế hoạch phát triển quan hệ đối tác...

TRUNG ĐỖ