leftcenterrightdel
Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Đảng đoàn và lãnh đạo VUFO là hệ thống Liên hiệp và các tổ chức thành viên chỉ có thể mạnh khi các tổ chức thành viên mạnh. Cùng với củng cố tổ chức hệ thống bộ máy, VUFO quan tâm hoàn thiện các cơ chế, chính sách, điều kiện đãi ngộ, đào tạo cán bộ, tạo môi trường làm việc tốt nhất trong hệ thống. Bên cạnh đó, VUFO cũng chú trọng đổi mới tư duy, phương thức, cách tiếp cận và nội dung các hoạt động đối ngoại nhân dân; "vẽ lại" hệ thống các đối tác...

leftcenterrightdel
 Phó chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng trình bày báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo do Phó chủ tịch VUFO Nguyễn Ngọc Hùng trình bày tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, VUFO tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng và Nhà nước cùng sự phối hợp của các cơ quan; sự quan tâm của các bộ, ngành, địa phương; được giao chủ trì các hoạt động, đóng vai trò nòng cốt hoặc tham gia các hoạt động cấp cao; chủ động trong nghiên cứu, đề xuất, triển khai sáng kiến mới. Trong quá trình hoạt động, VUFO đã khắc phục một số khó khăn để đạt được kết quả tích cực.

leftcenterrightdel

Quang cảnh Hội nghị lần thứ X Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam khóa VI.

Trong 6 tháng cuối năm, VUFO sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng; theo dõi, tham gia ý kiến việc thể chế hoá các chỉ đạo của Đảng; tổ chức đi làm việc với các địa phương; triển khai tốt kế hoạch đối ngoại, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên tổ chức khoảng 500 hoạt động: đoàn ra, đoàn vào, lễ kỷ niệm, tọa đàm, hội nghị, diễn đàn..., chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đối ngoại cấp cao; tổ chức tập huấn cho các Liên hiệp địa phương; tiếp tục mở rộng đối tác mới; tăng cường định hướng, hỗ trợ thủ tục cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trên các kênh thông tin, truyền thông…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe các báo cáo về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Đoàn Chủ tịch VUFO, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, triển khai quy trình kiện toàn lãnh đạo VUFO.

Tin, ảnh: THÙY LINH

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.