leftcenterrightdel

50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Ấn Độ (7-1-1972/7-1-2022). Ảnh: Chinhphu.vn

Trong thư mừng, các nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ đang phát triển hết sức tốt đẹp trong 50 năm qua; cho rằng Việt Nam và Ấn Độ hiện nay đã trở thành những người bạn, đối tác tin cậy và việc lãnh đạo hai nước thông qua Tuyên bố tầm nhìn chung Việt Nam-Ấn Độ về hòa bình, thịnh vượng và người dân đã tạo thêm những động lực mới phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên nhiều lĩnh vực hợp tác, mang lại những lợi ích thiết thực cho chính phủ và nhân dân hai nước; bày tỏ hài lòng trước sự phối hợp và ủng hộ nhau mạnh mẽ tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, đặc biệt trong năm 2021, khi hai nước cùng là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Các nhà lãnh đạo Ấn Độ nhấn mạnh, mặc dù Ấn Độ và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1972 nhưng hai dân tộc đã có sự giao lưu, kết nối văn minh, văn hóa từ hàng nghìn năm trước; hai nước tiếp tục truyền thống hợp tác chặt chẽ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay và việc hai bên nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016 thể hiện sự tin cậy sâu sắc, chia sẻ nhiều giá trị và lợi ích chung; khẳng định mong muốn và quyết tâm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai nước và hai dân tộc.

ĐOÀN CA