Các đại biểu dự hội thảo đã tập trung phân tích những nội dung trọng tâm theo chủ đề: Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; Hồ Chí Minh với khát vọng tự do, hạnh phúc cho mọi người dân; Khát vọng của Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân soi sáng công cuộc đổi mới hiện nay.

leftcenterrightdel
Quang cảnh Hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc”. Ảnh: TTXVN 

Các ý kiến tham luận tại hội thảo nhất trí cho rằng: Trọn cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu, hy sinh vì những mục tiêu, giá trị cao cả của dân tộc và nhân loại, trong đó đặc biệt là khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc. Khát vọng cao đẹp của Người, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người tiếp tục soi đường, chỉ lối để “toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ lập nên thành tựu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta”.

TTXVN