Trong thời gian 1 ngày, hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng như: Dự thảo báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; dự thảo báo cáo kinh tế, văn hóa, xã hội, ngân sách 9 tháng và mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 29 ngày 21-12-2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 09, ngày 9-12-2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá: Đợt dịch thứ 4 đã tác động đến tất cả các lĩnh vực, hoạt động của thành phố. Trải qua thời gian dài áp dụng các biện pháp giãn cách, nhiều lĩnh vực của thành phố chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều chỉ số giảm, nhất là chỉ số tốc độ tăng trưởng GRDP giảm mạnh… Thành phố cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cao hơn để thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động dân vận, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho rằng, trong đợt dịch thứ 4, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo việc phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao, huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia chống dịch và bảo đảm an sinh xã hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị.

Trước yêu cầu và tầm quan trọng của các nội dung hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ, thảo luận khách quan, toàn diện tình hình kinh tế, xã hội và việc thu, chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2021, dự báo hết năm 2021; phân tích rõ những thách thức, khó khăn, nhất là nguyên nhân chủ quan về đầu tư công trung hạn, từ đó đề xuất giải pháp khắc phục nhanh chóng, huy động nguồn vốn phân bổ cho đầu tư phát triển; đánh giá đúng, tập trung thảo luận và tìm những giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong tình hình mới; chỉ rõ vai trò, đóng góp của doanh nhân, doanh nghiệp, nhất là trong công tác phòng, chống dịch và đề xuất cơ chế, chính sách đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời gian tới…

Tin, ảnh: TRƯỜNG DŨNG