Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: hanoimoi.com.vn. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tiến hành Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, cho ý kiến về 6 nội dung rất quan trọng về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công của thành phố; 1 dự thảo Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; 2 dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quy hoạch, xây dựng và công tác quản lý đất đai, khoáng sản và dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị hội nghị tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công năm 2021 của thành phố, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Trên cơ sở đó, bám sát Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và Kế hoạch đầu tư công năm 2022; đặc biệt là Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được Ban Chấp hành đảng bộ và HĐND thành phố thông qua.

Tập trung thảo luận, thống nhất các chỉ tiêu, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách và đầu tư công, đảm bảo sát với thực tiễn, có tính đột phá, tính hiệu quả, tính khoa học và tính khả thi cao; trong đó cần đặc biệt chú trọng các giải pháp về phát triển kinh tế xã hội phải đi đôi với các giải pháp về phát triển bền vững nền giáo dục, y tế, văn hóa, lịch sử và con người Hà Nội; phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường và tiến bộ, công bằng xã hội.

Theo chương trình, hội nghị sẽ làm việc đến hết trưa mai (1-12). Đây là hội nghị thường kỳ cuối cùng của năm 2021 có nhiệm vụ rất quan trọng là thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo, tờ trình về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công của thành phố. Các nội dung này cũng sẽ được quyết nghị tại kỳ họp cuối năm 2021 của HĐND thành phố để làm căn cứ thực hiện trong năm 2022.

HẢI YẾN