QĐND Online- Sáng 19-10, tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban các tỉnh Tây Nam Bộ thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Lâm Phương Thanh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Dương Quốc Xuân, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đại diện lãnh đạo 13 tỉnh, thành phố trên địa bàn; lãnh đạo ban tuyên giáo các địa phương, đội ngũ cán bộ chuyên trách giúp việc cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Hội nghị được Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ở các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ từ đầu năm 2012 đến nay; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, những nội dung trọng tâm triển khai thực hiện trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, nêu bật những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03; đồng thời kiến nghị, đề xuất với Ban Bí thư, Bộ Chính trị nhiều vấn đề cần được tập trung tháo gỡ qua thực tiễn triển khai thực hiện Chỉ thị 03 ở các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ.

Hội nghị thống nhất đáng giá: Tỉnh ủy, thành ủy, cấp ủy các địa phương đã xác định rõ trách nhiệm chính trị của mình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 với nhiều chủ trương, giải pháp cụ thể, sát với thực tế, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy đảng đã xác định rõ: Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, của mỗi địa phương, đơn vị. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 là điều kiện thuận lợi, mang ý nghĩa quyết định để từng cấp ủy triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban

Đặc biệt, ở nhiều địa phương đã xuất hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị như: Hội CCB TP Cần Thơ đã phát động rộng rãi phong trào vận động được hơn 80% hộ gia đình ở đại phương rước và treo ảnh Bác Hồ. Hoặc ở hai huyện Ba Tri và Châu Thành của tỉnh Bến Tre duy trì hiệu quả hoạt động Câu lạc bộ gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo và bộ phận giúp việc Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức các đoàn công tác xuống tận cơ sở kiểm tra, nắm tình hình, trực tiếp giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, lúng túng trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 03. Tỉnh ủy tỉnh Bến Tre và Đồng Tháp chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, chỉ rõ khuyết điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tỉnh ủy Kiên Giang nghiên cứu, rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình lập bảng theo dõi hàng tháng kết quả khắc phục khâu yếu, mặt yếu của chi bộ và từng cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ Gò Quao. Tỉnh ủy Hậu Giang lựa chọn tập trung giải quyết đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình trọng điểm gây bức xúc trong dư luận xã hội ở địa phương nhiều năm qua....

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu tại hội nghị giao ban, đồng thời trực tiếp trao đổi, thảo luận và làm rõ nhiều vấn đề trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ, phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương và đánh giá cao những chủ trương, giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn, sáng tạo, nhạy bén triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, các địa phương đã có nhiều chủ trương, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03; huy động được nhiều lực lượng tham gia trở thành phong trào cách mạng sâu rộng trong toàn xã hội. Đề cập đến phương hướng nhiệm vụ, nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong năm 2013 và những năm tiếp theo, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chỉ rõ: Từng cấp ủy, đặc biệt là các tỉnh ủy, thành ủy nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị thời gian qua để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: Cấp ủy các cấp cần tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục nâng cao nhận thức xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, hằng ngày của mỗi cấp ủy, từng địa phương, đơn vị. Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phải thấy rõ những điểm mới, yêu cầu mới trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị so với việc thực hiện Cuộc vận động trước đây.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo phải đồng bộ, toàn diện, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nội dung của Chỉ thị 03, nhất là những vấn đề đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận tại Hội nghị sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, nhưng khi triển khai thực hiện cần lựa chọn làm có hiệu quả từng phần việc, từng vấn đề, tạo ra những bước đột phá quan trọng trong từng cơ quan, đơn vị, từng lĩnh vực công tác; hướng mạnh vào nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ; giải quyết những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội của nhân dân, vì quyền lợi của người dân....

Cùng với việc coi trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, các địa phương cũng hết sức coi trọng, nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức phù hợp với tính chất, nhiệm vụ và thực tiễn ở từng địa phương, đơn vị. Đặc biệt, phải phát huy tốt sự nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện và nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến...

Trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03 cần gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị 03 chính là góp phần quan trọng tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đầy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các tệ tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đây không chỉ là giải pháp mà chính là mục tiêu được Trung ương xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch cùng đồng chí Lâm Phương Thanh trực tiếp trả lời nhiều vấn đề được các đại biểu kiến nghị liên quan đến việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03. Một số vấn đề được Thượng tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, sớm báo cáo với Ban Bí thư, Bộ Chính trị xem xét giải quyết.

Tin, ảnh Lê Ngọc Long