QĐND – Ngày 17-7, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014-2020. Đến dự lễ ký có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Theo nội dung ký kết này, 4 bộ, cơ quan nêu trên sẽ phối hợp giám sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp giả, ngoài danh mục lưu hành, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Các bộ, cơ quan nói trên cũng sẽ giám sát việc ban hành và thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia giám sát; phổ biến những sản phẩm đạt chất lượng; biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt quy định của pháp luật về vấn đề này. Cùng với đó, 4 cơ quan sẽ xây dựng mô hình điểm về quản lý, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp. Một Ban chỉ đạo chương trình phối hợp sẽ được thành lập để chỉ đạo việc thực hiện đồng bộ theo ngành dọc trên phạm vi cả nước.

QUỲNH DƯƠNG