QĐND Online - Liên bộ Công Thương -  Tài chính cho biết, từ 15 giờ ngày 4-1, giá xăng, dầu tiếp tục giảm. Theo đó, giá xăng RON 92 giảm 373 đồng/lít; xăng E5 giảm 571 đồng/lít; dầu diesel 0.05 S giảm 865 đồng/lít; dầu hỏa giảm 791 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 616 đồng/lít. Như vậy, giá xăng RON 92 không được cao hơn 16.032 đồng/lít; xăng E5 không cao hơn 15.339 đồng/lít; dầu diesel 0.05 S giá bán không cao hơn 11.119 đồng/lít; dầu hỏa giá không cao hơn 10.274 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giá không cao hơn 7.546 đồng/kg. Thời gian trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng, dầu từ 15 giờ ngày 4-1.

Từ 15 giờ ngày 4-1, giá xăng, dầu tiếp tục giảm. Ảnh: TTXVN

Theo liên Bộ Tài chính - Công Thương, việc giảm giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng, dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3-9-2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng, dầu và Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính.

Bộ Công Thương cũng cho biết, giá xăng thành phẩm RON 92 trung bình nửa tháng qua tại Singapore là gần 51,4 USD một thùng, thấp hơn mức 55,5 USD của bình quân chu kỳ trước. Do đó, cơ quan điều hành yêu cầu tiếp tục không sử dụng Quỹ bình ổn, trích quỹ 300 đồng một lít với xăng và dầu diesel, đồng thời không thay đổi các loại thuế, phí. 

VƯƠNG THÚY