leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc 

Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương, sự nỗ lực, quyết tâm của tập thể Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, các cơ quan, ban ngành và cả hệ thống chính trị, cùng với sự đồng thuận, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực…

Công tác chính trị, tư tưởng, quán triệt các chủ trương, nghị quyết được chú trọng, đi vào thực chất, đa dạng, phong phú với hình thức hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở. Triển khai thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Công tác giáo dục lý luận chính trị, báo chí, văn hóa - văn nghệ, khoa giáo, nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, lịch sử Đảng tiếp tục được quan tâm, nâng cao về chất lượng.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung triển khai có hiệu quả, hướng vào nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng; phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố, trường học và trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị, địa phương sau bầu cử; sắp xếp, tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động…

Về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã cơ bản được kiểm soát, tỷ lệ người dân tiêm vắc xin Covid-19 đạt cao. Toàn tỉnh đang thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” vừa bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch bệnh vừa từng bước phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 ước giảm 5,58%, trong đó GRDP theo ngành kinh tế giảm 6,05% so với cùng kỳ năm trước.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá, trong bối cảnh khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương… Khánh Hòa đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, thu hút vốn đầu tư tăng, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 90%, tỉnh đã rất quan tâm đến công tác giảm nghèo, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh. 

Tin, ảnh: VĂN HẠNH