QĐND - Ngày 27-2, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam lần thứ 5 (khóa V) nhiệm kỳ 2005 - 2010. Hội nghị tiến hành tổng kết công tác Hội giữa nhiệm kỳ, kiện toàn Ủy ban TƯ Hội khóa V.

Hội nghị đã nhất trí để đồng chí Nông Quốc Tuấn thôi giữ chức Chủ tịch Hội, chuyển công tác khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn được tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa V.

Hồng Hải