QĐND -  Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Báo Cựu chiến binh Việt Nam ra số đầu (12-1-1991/12-1-2011),  ngày 30-12-2010, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã gửi thư chúc mừng.

Sau khi điểm lại những thành tích xuất sắc của Báo Cựu chiến binh Việt Nam 20 năm qua, đồng chí nhấn mạnh: Là cơ quan ngôn luận của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, một đoàn thể chính trị - xã  hội được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy tôi mong rằng Báo Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, góp phần vào sự phát triển chung của nền báo chí cách mạng Việt Nam, vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Huy Bình