leftcenterrightdel

Đồng chí Lê Hoài Trung và đồng chí Thongsavanh Phomvihane.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Lê Hoài Trung và đồng chí Thongsavanh Phomvihane đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi đánh giá về tình hình quốc tế và việc triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là quan hệ hợp tác giữa hai Ban nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược, thẩm định, tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại Đảng, kiểm tra giám sát, chỉ đạo hướng dẫn về đối ngoại nhân dân.

leftcenterrightdel
Các thành viên đoàn Việt Nam tại hội đàm.
leftcenterrightdel
Các thành viên đoàn Lào tại hội đàm.
leftcenterrightdel
Quang cảnh cuộc hội đàm. 

Đồng chí Lê Hoài Trung và đồng chí Thongsavanh Phomvihane nhấn mạnh cần thực hiện tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo hai Đảng giao nhằm đưa quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hai bên tăng cường trao đổi thông tin, đánh giá tình hình thế giới và khu vực, phát huy tốt vai trò tham mưu chiến lược, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc triển khai Thỏa thuận cấp cao, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa các cơ quan của hai Đảng, các đoàn thể, tổ chức nhân dân.

leftcenterrightdel

Lễ trao Huân, Huy chương của Nhà nước Lào tặng các tập thể, cá nhân của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Nhân dịp này, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tổ chức Lễ trao Huân chương, Huy chương của Nhà nước Việt Nam và Nhà nước Lào tặng một số tập thể và cá nhân của hai Ban vì đã có thành tích xuất sắc trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tin, ảnh: HOÀNG VŨ