leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐOÀN CA

Đối thoại là cơ hội để xác định nội hàm của hoạt động phức hợp, các trường hợp hoạt động phức hợp bị lợi dụng thành hoạt động vùng xám. Cùng với đó, Đối thoại Biển là chuỗi hội thảo đáng chú ý, kết nối các vấn đề từ chính sách đối ngoại, luật pháp quốc tế tới khoa học-công nghệ đồng thời là cơ hội để lắng nghe và trao đổi với các chuyên gia hàng đầu; là diễn đàn để cập nhật về những bước phát triển mới của an ninh biển.

Trao đổi tại các phiên của đối thoại, các diễn giả thảo luận về thực tiễn hoạt động phức hợp và hoạt động vùng xám ở khu vực nói chung và Biển Đông nói riêng; đưa ra những sáng kiến, đề xuất cho các quốc gia trong và ngoài khu vực nhằm quản lý tốt hơn các hoạt động phức hợp, đặc biệt để ứng phó hiệu quả các hoạt động vùng xám...

ĐOÀN VIỆT