leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Theo đó, trong hai ngày (từ ngày 8 đến 9-12), kỳ họp HĐND tỉnh Điện Biên sẽ xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng, như: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023; xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh, báo cáo giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các báo cáo chuyên đề khác theo quy định của pháp luật; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân...

HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, xem xét, thông qua 21 nghị quyết quan trọng; trong đó có những nghị quyết có phạm vi tác động sâu rộng đến việc phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của HĐND, các đại biểu HĐND, các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân tỉnh Điện Biên trong năm 2022.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thẳng thắn, nghiêm túc, xem xét sự cần thiết, tính hợp pháp và tình hình thực tế gắn với các nhiệm vụ giải pháp khả thi, để nghị quyết thông qua được thực hiện có hiệu quả.

Trong đó nhấn mạnh một số nội dung: Bám sát chủ trương, chỉ đạo, định hướng của Trung ương và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 5-12-2022 của Tỉnh ủy về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 đã đề ra, để cụ thể hóa thành những cơ chế, chính sách thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Đồng thời, tập trung đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2022; trên cơ sở đó xem xét, đề ra những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023, giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đặc biệt, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là quản lý về quy hoạch, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Sau kỳ họp, HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết của HĐND tỉnh đến cử tri và nhân dân, tạo niềm tin, tinh thần phấn khởi, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống...

Tin, ảnh: HÀ KHÁNH