QĐND- UBND tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng bảo trợ của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cho Di sản văn hóa “Mo Mường-Hòa Bình”. Mo Mường gồm các thể loại như: Mo nghi lễ (thể hiện trong 7 nhóm nghi lễ), Mo kể chuyện (gồm sử thi Đẻ đất, đẻ nước và một số chuyện thần thoại kỳ vĩ) và Mo tả cảnh. Đây là loại hình văn hóa dân gian nổi bật, độc đáo, có giá trị nhân văn sâu sắc, là món ăn tinh thần trong cuộc sống của người Mường. Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam cũng cấp giấy chứng nhận cho 20 nghệ nhân đã có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị của Di sản văn hóa Mo Mường-Hòa Bình.

HƯƠNG LAN