leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác với Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc. 

Phát biểu kết luận, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận những kết quả tỉnh đã đạt được trong thực hiện nghị quyết thời gian qua; đồng thời khẳng định, trong bức tranh chung do tác động mạnh mẽ của dịch Covid-19, Vĩnh Phúc là điển hình trong thực hiện mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế-xã hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đẩy nhanh việc học tập nghị quyết và triển khai đưa nghị quyết vào cuộc sống; quá trình thực hiện gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Tập trung quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó tập trung vào tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát, bảo đảm cả hệ thống hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới đánh giá cán bộ qua sản phẩm; khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện phát triển kinh tế-xã hội; duy trì tốt công tác phòng, chống dịch, chuẩn bị tốt các phương án, kịch bản phòng, chống dịch; thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên tất cả các lĩnh vực; duy trì kết quả tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm 2021. Tỉnh cần quan tâm phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân trong công tác xây dựng Đảng.

Tin, ảnh: TTXVN