Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông là nhà hoạt động chính trị, nhà văn hóa lớn của Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Ngãi. Ông bắt đầu tham gia các hoạt động yêu nước từ những năm 1925-1926 trong phong trào sinh viên, học sinh đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Chu Trinh. Trong suốt cuộc đời với 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến cho Đảng và dân tộc... Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những chiến sĩ cộng sản tiền bối, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà ngoại giao tài năng, nhà văn hóa lớn của dân tộc và người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là tấm gương trọn đời vì nước, vì dân…

TTXVN