QĐND Online - Ngày 25-12, tại Hà Nội, Đảng Đoàn Quốc hội tổ chức Hội nghị Lấy phiếu tín nhiệm năm 2014 đối với những người giữ các chức vụ theo quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị, gồm 57 chức danh lãnh đạo thuộc Đảng Đoàn.

Theo đó, người được lấy phiếu tín nhiệm đợt này bao gồm các Phó chủ tịch Quốc hội không phải là Ủy viên Bộ Chính trị hoặc Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội; Trưởng các Ban, Viện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, phiếu đánh giá được tính trên số người có mặt với 3 mức: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Thường vụ Quốc hội đã tiến hành đánh giá kết quả công tác, các đồng chí trong diện được lấy phiếu cũng đã có kiểm điểm công tác và báo cáo cá nhân.

“Có thể nói, chúng ta đã làm nghiêm túc, đúng quy trình cho đến ngày hôm nay” và “cho đến giờ, chúng ta chưa nhận được thắc mắc về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm”, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cho biết. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cuộc lấy phiếu tín nhiệm lần này sẽ đạt được kết quả khách quan, công tâm, chính xác, đòi hỏi mỗi thành viên phải làm việc với sự tập trung cao.

Sau đợt lấy phiếu tín nhiệm này, Đảng ủy Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. “Như vậy, Quốc hội có 3 cuộc lấy phiếu tín nhiệm: Lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, lấy phiếu tín nhiệm ở Đảng Đoàn Quốc hội và lấy phiếu tín nhiệm ở Đảng ủy Văn phòng Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Đảng Đoàn Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 57 chức danh lãnh đạo được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm lần này với tỷ lệ tán thành 100% số đại biểu có mặt.

Đây là lần đầu tiên, Đảng Đoàn Quốc hội tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh lãnh đạo đang sinh hoạt tại Đảng Đoàn. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ được thực hiện mỗi nhiệm kỳ của Đảng Đoàn một lần, vào năm thứ ba của nhiệm kỳ.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ được công bố lúc 16 giờ ngày 25-12.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG