Dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban  Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ và lãnh đạo một số bộ, ngành trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra dự buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Chánh văn phòng Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thành lập Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư  về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Trước đó, Đoàn kiểm tra cũng đã công bố quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về các nội dung trên. 

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Văn Nên  đã đọc thể lệ, quy trình và nội quy làm việc, quy chế báo cáo của Đoàn trong quá trình kiểm tra các nội dung trên tại Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ đánh giá những kết quả, cách làm mới, sáng tạo cũng như làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị trên. Quá trình kiểm tra bảo đảm dân chủ, khách quan, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức Đảng được kiểm tra, hạn chế tối đa làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra. 

Theo chương trình dự kiến, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra tại Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban Cán sự Đảng Chính phủ, hoan nghênh Đoàn kiểm tra làm việc tại Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến hai nội dung kiểm tra trong chương trình kiểm tra của Ban Bí thư về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khẳng định đây là những nội dung có tầm quan trọng đặc biệt, rất cần thiết được kiểm tra đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay. 

Thủ tướng đề nghị các tổ chức Đảng được kiểm tra thực hiện nghiêm quy chế phối hợp với Đoàn kiểm tra, bố trí lịch làm việc khoa học; tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ; quá trình kiểm tra, làm rõ những mặt tiêu cực và đẩy mạnh những nhân tố tích cực, nếu phát hiện bất cứ hành vi tiêu cực, tham nhũng, suy thoái của cán bộ, đảng viên thì phải xử lý nghiêm. Mặt khác, Thủ tướng cũng lưu ý các tổ chức Đảng thuộc diện được kiểm tra, ngoài việc phối hợp tốt với Đoàn kiểm tra vẫn phải tập trung thực hiện công tác chuyên môn, quản lý, điều hành lĩnh vực được giao trong bối cảnh khối lượng công việc lớn những tháng cuối năm; trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan là hết sức nặng nề nhằm hoàn thành toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017.

TTXVN