Cụ thể, tại Nghị quyết số Nghị quyết số 923/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đàm Văn Eng, kể từ ngày 19-3-2020.

Tại Nghị quyết số 925/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đồng chí Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 15-4-2020.

leftcenterrightdel
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Tại Nghị quyết số 926/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị tiếp nhận đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình về nhận công tác tại Ban Công tác đại biểu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 15-4-2020.

NGUYỄN THẢO