Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao cố gắng, nỗ lực và trách nhiệm của thành viên Tổ Biên tập xây dựng đề án, các dự thảo tài liệu đề án đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về nội dung, tiến độ do Ban chỉ đạo đề ra; đồng chí yêu cầu Tổ Biên tập tiếp tục bám sát kết quả nghiên cứu chuyên đề của các cơ quan, ý kiến thành viên Ban chỉ đạo để hoàn thiện dự thảo đề án.

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền. Ảnh:TTXVN.

Trong đó, tập trung làm rõ trọng tâm của đề án; phân định rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng từ nay đến năm 2030 và từ năm 2030 đến 2045; khẳng định sự lãnh đạo của Đảng, định hướng xã hội chủ nghĩa, vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng hơn, như: Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, có chuyên gia giới thiệu về đề án... tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về tầm quan trọng và ý nghĩa của đề án trong hệ thống chính trị và toàn xã hội.

TTXVN