Ngày 28-10, tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra Bắc (1954-2014). Tới dự buổi lễ có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc.

Cách đây 60 năm, với tầm nhìn xa trông rộng, thấy trước âm mưu của địch phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, đàn áp, trả thù những người kháng chiến, Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo khẩn trương bố trí một bộ phận cán bộ, đảng viên ở lại miền Nam để lãnh đạo cuộc chiến đấu và chuyển hàng vạn đồng bào, con em các gia đình cách mạng đi cùng với bộ đội và cán bộ tập kết ra Bắc, để đào tạo đội ngũ cán bộ vừa góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, vừa chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Cùng với một số địa điểm khác, Sầm Sơn, Thanh Hóa có vinh dự là địa điểm chính được đón tiếp đoàn cán bộ, chiến sĩ, học sinh và đồng bào miền Nam đầu tiên tập kết ra Bắc.

Trong những ngày ấy, đời sống nhân dân miền Bắc nói chung, đồng bào Sầm Sơn, Thanh Hóa nói riêng còn hết sức khó khăn, nhưng nhân dân Sầm Sơn, nhân dân miền Bắc đã chuẩn bị chu đáo những điều kiện tốt nhất để đón tiếp cán bộ, chiến sĩ, học sinh cùng nhiều gia đình cách mạng miền Nam tập kết như đón những người thân, với tình cảm ruột thịt “Nam Bắc một nhà”.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại-Người đã cùng với Trung ương Đảng có quyết định sáng suốt, có ý nghĩa chiến lược, chuyển một lực lượng lớn hơn 15 vạn cán bộ, chiến sĩ, nhân sĩ trí thức, học sinh, con em miền Nam tập kết ra miền Bắc để học tập, đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn bị một lực lượng hết sức quan trọng cho công cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước ngày nay.

Ghi nhớ công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các vùng tập kết tạm thời đã tạo điều kiện, giúp đỡ hàng chục vạn cán bộ, chiến sĩ, học sinh ra miền Bắc thân yêu, Chủ tịch nước biểu dương công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa, thị xã Sầm Sơn đã dành những những điều kiện vật chất tốt nhất cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh và đồng bào miền Nam tập kết. Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi ân cần đến gia đình và thân nhân của hàng triệu đồng bào, chiến sĩ hai miền Nam-Bắc, trong đó có những người con miền Nam Thành Đồng tập kết năm xưa, đã chiến đấu, anh dũng hy sinh xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chủ tịch nước nêu rõ, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những khó khăn, thách thức mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kỷ niệm 60 năm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và học sinh miền Nam tập kết ra miền Bắc tại Sầm Sơn-Thanh Hóa là dịp để ghi nhớ, khắc sâu một sự kiện lịch sử quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, đất nước ta. Tự hào với truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí thống nhất Tổ quốc của nhân dân Việt Nam trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, toàn Đảng, toàn dân nguyện làm hết sức mình xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã dự Lễ khởi công Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc.

Theo TTXVN