Theo tờ báo Nga, đây là thời kỳ chuẩn bị, triển khai và bắt đầu thực hiện đường lối chính trị của Đảng được Đại hội lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua cách đây một năm. Các vấn đề đồng chí Nguyễn Phú Trọng nêu ra trong các tác phẩm của mình là những vấn đề phổ biến và gây tranh cãi nhất: CNXH là gì? Tại sao Việt Nam lại chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm gì để xây dựng CNXH ở Việt Nam? Đồng thời, Tổng Bí thư cũng không giấu giếm một số vấn đề hiện đang cản trở việc thực hiện các kế hoạch của Đảng.

leftcenterrightdel
Bìa cuốn sách. 

Bài báo kết luận, tuyển tập trên là minh chứng sống động cho công việc nghiêm túc mà ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đang không ngừng thực hiện nhằm xác định mục tiêu và nhiệm vụ của những người cộng sản và toàn thể nhân dân Việt Nam trên con đường đi lên CNXH, xây dựng cơ sở tư tưởng, tính tới những thay đổi của tình hình quốc tế và đặc điểm dân tộc Việt Nam. 

TTXVN