Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban trong 6 tháng đầu năm; trong đó đã làm tốt công tác thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thành hệ thống các quy định rất đồng bộ, chặt chẽ, liên thông, thống nhất từ Trung ương đến địa phương.

leftcenterrightdel
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị. 

Thời gian tới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng yêu cầu đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, đáp ứng yêu cầu, sát với thực tiễn; phát huy vai trò chủ động trong việc tham mưu khi có những vấn đề mới, vấn đề phát sinh.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, qua một số bài học kinh nghiệm về công tác cán bộ trong thời gian qua, từ đó cần suy nghĩ rất thấu đáo về công tác đánh giá cán bộ, để có những cách làm mới, chặt chẽ, hiệu quả. Thời gian tới, Ban Tổ chức Trung ương cần phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát, đánh giá kỹ về công tác cán bộ trong quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, điều động cán bộ. Bên cạnh đó, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong công tác Đảng, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý cán bộ…

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.