Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng chủ trì hội nghị; Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự có các đồng chí: Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; thủ trưởng các Tổng cục: Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tổng cục II và Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ QUTƯ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (hai bên), từ tháng 8-2022 đến nay, hai bên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt được một số kết quả nổi bật là:

Hai bên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực QS, QP gắn với phát triển KT-XH trên địa bàn Thủ đô; Quy chế số 1374-QC/QUTW-TUHN ngày 9-9-2022 và Thông báo số 1445-TB/QUTW-TUHN ngày 12-10-2022 của Ban Thường vụ QUTƯ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thông báo kết luận Hội nghị công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP gắn với phát triển KT-XH trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Hai bên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có nền nếp, hiệu quả công tác QS, QP địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ (KVPT) thành phố ngày càng vững chắc; chỉ đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ động tham mưu với Thành ủy UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chương trình số 09-CTr/TU ngày 17-3-2021 về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cho các quận, huyện chặt chẽ, sát thực tế, có nhiều đổi mới, kết quả tốt. Công tác tuyển quân được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng đảm bảo tốt. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của toàn dân, nhất là cán bộ chủ chốt của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.

Hai bên đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng của thành phố triển khai thực hiện đúng Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5-9-2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Thường xuyên nắm chắc, nghiên cứu, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu xử lý có hiệu quả các tình huống về QS, QP Phối hợp đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng xã hội.

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện; trong đó lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, điều chỉnh tổ chức biên chế theo hướng tinh, gọn, cơ động, linh hoạt; lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên được xây dựng, tổ chức chặt chẽ, có quy mô, số lượng phù hợp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ QUTƯ và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định, từ nay đến năm 2025, công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào một số nhiệm vụ:

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. 


leftcenterrightdel
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quan tâm đầu tư nguồn lực từ các nguồn ngân sách cho Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn theo Nghị định số 165/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh quốc phòng, an ninh để các đơn vị hoàn thành các dự án, công trình đã được phê duyệt và triển khai thực hiện nhu cầu đầu tư, mở mới các công trình, dự án cấp thiết khác về QS, QP.

Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ an ninh, dân vận, quần chúng, dân tộc, tôn giáo và công tác chính sách, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”. Tạo điều kiện thuận lợi để con của quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng về thủ tục, điều kiện nhập học các bậc phổ thông trên địa bàn Thủ đô; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng các đơn vị đóng quân trên địa bàn được tham gia mua nhà ở xã hội của địa phương. Tổ chức đón, nhận, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

leftcenterrightdel
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng và đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Tiến Dũng khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội luôn xác định công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu và thường xuyên. Trong đó, việc thực hiện nhiệm vụ QS, QP gắn với việc phát triển KT-XH trên địa bàn Thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm và cơ bản.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác phối hợp, giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5-5-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Nghĩa vụ quân sự, việc triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi Quốc hội thông qua và các quy hoạch của Thủ đô gồm: Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Trong năm 2024 và 2025, phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm: 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII tiến tới Đại hội XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô Hà Nội đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh: Ban Thường vụ QUTƯ tăng cường phối hợp với Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QS, QP gắn với phát triển KT-XH trên địa bàn Thủ đô. Tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 35 của QUTƯ và Thủ đô Hà Nội. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng; thống nhất nội dung liên quan đến việc sử dụng đất quốc phòng kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế phù hợp với quy hoạch của địa phương theo quy định tại Nghị định số 26/2021/NĐ-CP của Chính phủ...

Tin, ảnh: VIỆT HÀ - PHÚ SƠN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.