leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả quan trọng của Phiên họp thứ 22.

Các đồng chí: Nguyễn Thái Học, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị chức năng thuộc Ban Nội chính Trung ương và đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết, sáng 17-8, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phiên họp thứ 22 của Ban chỉ đạo đã thành công tốt đẹp. Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Yên, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trả lời các câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Học đã thông tin về một số kết quả quan trọng, cốt lõi Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra sáng 17-8. Theo đó, 6 tháng đầu năm, mặc dù vừa tiếp tục tập trung phòng, chống dịch Covid-19, vừa chỉ đạo phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, song các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban chỉ đạo và Chương trình công tác năm 2022 của Ban chỉ đạo.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, quyết liệt, đồng bộ, khẩn trương và có bước phát triển mới, khẳng định mạnh mẽ quyết tâm kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nổi bật là: Ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn về xây dựng Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; xử lý nghiêm minh nhiều cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, cả cán bộ cấp cao, đương chức và nghỉ hưu. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 295 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái (tăng 117 đảng viên so với cùng kỳ năm trước); Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 27 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 20 trường hợp so với cùng kỳ năm trước). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi hành kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 10 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng.

Cũng tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thái Học và đồng chí Nguyễn Văn Yên đã trả lời các câu hỏi của phóng viên xoay quanh nội dung phiên họp cũng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới: Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực phải làm mạnh mẽ hơn nữa, bài bản hơn nữa, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, nhất là chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Quá trình điều tra truy tố xét xử các vụ án, nhất là các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo cần nhanh hơn, khẩn trương hơn, xử lý dứt điểm, vướng chỗ nào tập trung khắc phục cho được. Cần phải quan tâm hướng dẫn Ban chỉ đạo cấp tỉnh làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương mình. Kịp thời sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, pháp luật. Đội ngũ cán bộ làm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải trong sạch liêm chính. Ban chỉ đạo Trung ương, Ban chỉ đạo các tỉnh phải gương mẫu thực hiện.

Tin, ảnh: KIM ANH