Dự thảo Báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; Dự thảo Đề án "Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng"; Dự thảo Quy định về hoạt động kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng của Ban chỉ đạo .

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo phiên họp thứ 18 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Ảnh tư liệu: TTXVN.

TTXVN