leftcenterrightdel
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN 

Theo đó, Đảng Cộng sản Việt Nam không những đã tiếp thu những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, mà còn vận dụng thành công vào thực tiễn xã hội Việt Nam và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới. Ông Kenny Coyle cho rằng bài viết đã lý giải những thành công của Việt Nam và nêu bật sức sống của một nước Việt Nam hiện đại.

TTXVN