Một tiết mục biểu diễn trong chương trình. (Nguồn: cpv.org.vn)

QĐND - Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tối 1-2, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Tạp chí Lý luận Chính trị phối hợp với Công ty Cổ phần truyền thông HTV tổ chức chương trình nghệ thuật “Đảng cho ta mùa xuân” với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và niềm tin của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ vào vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc, về con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức đã trao nhiều phần quà Tết tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; trao kỷ niệm chương tặng các cá nhân, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho chương trình và kêu gọi sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng trên cả nước.

VÂN ANH