QĐND Online - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định hỗ trợ 3.988,917 triệu đồng cho tỉnh Tiền Giang để thực hiện hỗ trợ cho người nông dân bị thiệt hại về giống mua giống lúa sản xuất vụ Đông Xuân 2011 - 2012.

Nguồn kinh phí trên được trích từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2014.

Ảnh minh họa. Nguồn: http://canthotv.vn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng số kinh phí hỗ trợ trên thực hiện theo quy định hiện hành. Đồng thời, tỉnh Tiền Giang hoàn trả ngân sách Trung ương kinh phí tạm ứng còn dư là 11,083 triệu đồng theo quy định.

Chủ trương hỗ trợ các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long mua giống lúa giúp nông dân bị thiệt hại do lũ để sản xuất vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012 đã được Thủ tướng đồng ý tại văn bản số 2235/TTg-KTN ngày 5-12-2011, trong đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ tỉnh Tiền Giang 4 tỷ đồng. Tháng 12-2011, Bộ Tài chính đã tạm ứng cho tỉnh Tiền Giang số tiền trên.

Đến nay, theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho nông dân bị thiệt hại về giống lúa để khôi phục vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012 bằng tiền mặt để nông dân tự mua giống sản xuất vụ Đông Xuân năm 2011 - 2012 với số tiền là 3.988,917 triệu đồng. Tỉnh đề nghị chuyển từ tạm ứng sang hỗ trợ chính thức từ ngân sách Trung ương số tiền này cho tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của tỉnh Tiền Giang và yêu cầu tỉnh Tiền Giang hoàn trả ngân sách Trung ương kinh phí tạm ứng còn dư là 11,083 triệu đồng theo quy định.

XUÂN DŨNG