Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã nỗ lực cao để thực hiện khối lượng lớn công việc rất lớn, toàn diện các lĩnh vực phụ trách, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội phân công, góp phần vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban nói riêng và của Quốc hội nói chung. Ủy ban đã xây dựng được mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ, thường xuyên với Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan ở Trung ương và địa phương; thực hiện nhiệm vụ chủ trì phối hợp tổ chức các hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam có hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá cao những kết quả của Ủy ban Về Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã đạt được trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành xuất sắc khối lượng công việc đồ sộ, góp phần quan trọng vào thành công của Quốc hội trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và công tác đối ngoại của Quốc hội. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, mỗi đại biểu Quốc hội là thành viên Ủy ban đều nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt hết lòng, hết sức chăm lo đến con người, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Sự nỗ lực không mệt mỏi, tâm huyết của Ủy ban đã được Đảng, Nhà nước, cử tri ghi nhận, bạn bè quốc tế ghi nhận. 

leftcenterrightdel
 Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng các đại biểu.

 

Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, tới đây sẽ tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phó chủ tịch Thường trục Quốc hội mong rằng, Ủy ban sẽ không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, linh hoạt và phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động, điều hành để thúc đẩy thực hiện những định hướng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, tính bền vững trong các chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội, an ninh xã hội, an ninh con người.

Tin, ảnh: VŨ DUNG