Theo chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ tiến hành xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Cụ thể, về công tác xây dựng pháp luật, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về: Một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; việc triển khai thực hiện các quy định mới được sửa đổi, bổ sung trong Luật Tổ chức Quốc hội; việc ban hành Nghị định quy định về bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị - xã hội; việc ban hành Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

leftcenterrightdel
Một phiên họp của UBTVQH. Ảnh: Quốc hội. 

Bên cạnh đó, UBTVQH sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Ngoài ra, UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến về: Việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt - Hàn từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc bổ sung dự toán chi hành chính sự nghiệp năm 2020 (nguồn nước ngoài) cho Kiểm toán nhà nước.

Cùng với đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến về công tác nhân sự và tổng kết kỳ họp thứ 9, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ thứ 10 của Quốc hội.

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét, quyết định việc bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá bằng hình thức giá tối đa.

PHƯƠNG HẰNG