Đồng chí Trương Thị Mai mong rằng trên cương vị mới, đồng chí Phạm Gia Túc tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Đảng bộ tỉnh Nam Định đoàn kết, lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đưa Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030; xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị lãnh đạo tỉnh Nam Định tiếp tục chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình mới.

TTXVN