Họ và tên: TRẦN THANH MẪN  

Sinh ngày: 12-8-1962

Quê quán: Xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Dân tộc: Kinh     

Tôn giáo: Không

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận

Ngày vào Đảng: 25-8-1982; ngày chính thức: 25-8-1983

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, khóa XII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Đại biểu Quốc hội khóa XIII, khóa XIV

Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Kỷ luật: Không

* Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 7-1979 đến tháng 11-1981: Cán bộ Huyện đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn, Chánh văn phòng Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Từ tháng 12-1981 đến tháng 10-1984: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó bí thư Thường trực Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Từ tháng 11-1984 đến tháng 12-1987: Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Từ tháng 1-1988 đến tháng 7-1992: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang.

- Từ tháng 8-1992 đến tháng 6-1994: Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ, đại biểu HĐND tỉnh Cần Thơ nhiệm kỳ 1989-1994.

 - Từ tháng 7-1994 đến tháng 11-1999: Ủy viên UBND tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ.

 - Từ tháng 12-1999 đến tháng 12-2003: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ.

 - Từ tháng 1-2004 đến tháng 12-2005: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy lâm thời; Bí thư Quận ủy Bình Thủy, đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009.

 - Từ tháng 1-2006 đến ngày 25-2-2008: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, TP Cần Thơ.

 - Từ ngày 26-2-2008 đến ngày 18-3-2008: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, TP Cần Thơ.

 - Từ ngày 19-3-2008 đến tháng 12-2010: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

 - Từ tháng 1-2011 đến ngày 8-2-2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

 - Từ ngày 9-2-2011 đến ngày 14-4-2011: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

 - Từ ngày 15-4-2011 đến tháng 9-2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị TP Cần Thơ.

 - Từ tháng 10-2015 đến tháng 12-2015: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị TP Cần Thơ.

 - Từ tháng 1-2016 đến ngày 13-4-2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Đảng đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII, đơn vị TP Cần Thơ.

 - Từ ngày 14-4-2016 đến tháng 9-2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị TP Cần Thơ.

 - Từ tháng 10-2016 đến tháng 6-2017: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch-Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị TP Cần Thơ.

 - Từ tháng 6-2017 đến ngày 8-5-2018: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị TP Cần Thơ.

- Từ ngày 9-5-2018: Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị TP Cần Thơ.

- Ngày 20-9-2019, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024, đồng chí đã được Đại hội hiệp thương tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.