Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội khẩn trương tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo nghị quyết của Chính phủ, tờ trình Bộ Chính trị và dự thảo kết luận của Bộ Chính trị; giao Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sau khi tiếp thu ý kiến và thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ ký tờ trình trình Bộ Chính trị cho ý kiến về chủ trương ban hành nghị quyết của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

THÙY LÂM