Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

leftcenterrightdel

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: TTXVN. 

Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V (2020-2025) là mốc quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của công tác thi đua tại học viện, các trường chính trị trên cơ sở tiếp nối, phát huy truyền thống hơn 70 năm qua và những thành tích đã đạt được trong giai đoạn 2015-2020, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Đại hội cũng là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hệ thống học viện và các trường chính trị... Trong giai đoạn 2015-2020, Học viện CTQG Hồ Chí Minh đã đạt được các kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác. Quy mô đào tạo, bồi dưỡng được điều chỉnh theo hướng đa dạng các loại hình, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn, đáp ứng nhu cầu của địa phương, cơ quan, đơn vị. Học viện đã đào tạo được 110.913 học viên gồm tất cả các hệ, lớp: Đại học, sau đại học, bồi dưỡng theo chức danh… Đặc biệt, học viện đã chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ dự nguồn chủ chốt cấp tỉnh cho đại hội đảng nhiệm kỳ 2020-2025, các cán bộ quản lý cấp chiến lược cho Đại hội XIII của Đảng...

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phạm Minh Chính trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Học viện CTQG Hồ Chí Minh đã có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước toàn quốc năm 2019.

TTXVN