Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phạm Tất Thắng…

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả công tác mà Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã đạt được. Tuy lĩnh vực phụ trách rất rộng, khó và phức tạp, nhưng trong nhiệm kỳ vừa rồi, Ủy ban hoạt động rất hiệu quả, đóng góp vào thành tựu chung của Quốc hội khóa XIV, đặc biệt là mảng xây dựng pháp luật, trong đó có Luật Giáo dục năm 2019 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018.

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Ủy ban cũng đã tổ chức tương đối thường xuyên các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo, điển hình như diễn đàn về giáo dục thường xuyên.

Ủy ban đã phát huy được tinh thần đoàn kết, nhất trí, hỗ trợ lẫn nhau giữa các thành viên, thực hiện nhuần nhuyễn chủ trương một người rành một việc và biết một số việc khác.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo Chủ tịch Quốc hội, vấn đề văn hóa và xã hội có tính tương hỗ và liên thông với nhau, rất gần gũi. Ngay cả trong kinh tế, chính trị, doanh nghiệp cũng có văn hóa. Văn hóa có tính bao trùm, lĩnh vực nào, ngành nào cũng phải gắn với văn hóa. Tất cả các lĩnh vực mà Ủy ban phụ trách đều mang tính chính trị rất cao. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phát huy hơn nữa vai trò, thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Luật Tổ chức Quốc hội đã có quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Tuy nhiên, quy định trong luật mang tính khái quát cao. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Ủy ban sớm xây dựng văn bản về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban trên cơ sở rà soát lại các quy định của pháp luật; đồng thời xây dựng quy chế làm việc của Ủy ban.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc làm việc.

Về chương trình hành động, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban cần xây dựng một đề án nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của Ủy ban, trên cơ sở bám sát Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó có 8 nhiệm vụ mà Quốc hội khóa XV phải làm.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Ủy ban cần nghiên cứu, đánh giá về thực trạng cũng như nghiên cứu định hướng trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và trong Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội 10 năm 2021-2030 đối với lĩnh vực mà Ủy ban phụ trách, từ đó xác định định hướng công tác lập pháp.

Nhấn mạnh lại quy định của Luật Tổ chức Quốc hội về quyền trình dự án luật, pháp lệnh của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ yêu cầu về tính chủ động, kịp thời trong công tác lập pháp của các cơ quan của Quốc hội; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác lập pháp với mục tiêu kiến tạo để phát triển.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đại biểu dự cuộc làm việc.

Về giám sát, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu nghiên cứu đi vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, nếu làm tốt thì sẽ có tác động lan tỏa, tránh làm tràn lan, trên tinh thần gắn với trách nhiệm giải trình, quy trách nhiệm cho từng tập thể, cá nhân trong từng lĩnh vực. Tầm mức của Ủy ban là đi vào những vấn đề hết sức cụ thể mà trọng điểm, thậm chí là những vấn đề nóng; yêu cầu giải trình, làm việc. Cùng với đó cần huy động sự tham gia của các cơ quan chức năng khác, như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ… Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tới tính hai mặt, một mặt tăng cường giám sát những vấn đề trọng tâm, cụ thể theo đúng quy định của pháp luật, một mặt chống lạm quyền.

Về việc thực hiện chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, Ủy ban cần có chính kiến dựa trên cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG