Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội báo cáo về tình hình soạn thảo, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn chỉnh các dự án đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2020 và năm 2021. Cùng với đó, đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực để giải quyết những hạn chế, bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị dự án. Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cơ quan chủ trì, cơ quan hữu quan đối với Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ để thống nhất các giải pháp thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã đề ra.  

Báo cáo của Ủy ban Pháp luật do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày cho thấy, về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ cho ý kiến về một số dự án, dự thảo, như: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc...

Trong năm 2021, là năm chuyển giao nhiệm kỳ với 3 kỳ họp, sẽ trình Quốc hội thông qua một số dự án luật như: Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi-rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ..

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN. 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, theo Chương trình cuối năm 2020, số lượng các dự án được trình, xem xét không nhiều, nhưng lại tập trung ở một số cơ quan, như: Bộ Quốc phòng; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Công an... Trong khi đó, thời gian từ nay đến kỳ họp thứ 10 của Quốc hội chỉ còn 3 tháng, còn rất nhiều trình tự, thủ tục phải thực hiện cả ở phía Chính phủ và các cơ quan của Quốc hội.

“Do đó, để có thể bảo đảm hoàn thành khối lượng lớn các công việc trong Chương trình của năm 2020 đòi hỏi Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan, tổ chức khác có liên quan phải quyết liệt chỉ đạo, có các giải pháp cụ thể và tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện thì mới hoàn thành được Chương trình đã đề ra”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhấn mạnh.

Đánh giá về việc chuẩn bị các dự án luật, pháp lệnh đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 6 tháng cuối năm 2020 và năm 2021, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 cũng như năm 2021 là tương đối nặng; số lượng các dự án luật, pháp lệnh mà Chính phủ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội, UBTVQH là 17 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết. Một số dự án luật có nội dung phức tạp hoặc phạm vi điều chỉnh có liên quan đến một số luật, dự án luật khác, nên trong quá trình phối hợp chỉnh lý cũng như soạn thảo có thể sẽ còn nhiều ý kiến khác nhau (Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) ...).

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, để có thể bảo đảm hoàn thành khối lượng lớn các công việc trong Chương trình của năm 2020 đòi hỏi Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan, tổ chức khác có liên quan cần thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; đồng thời, đề nghị Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan quan tâm, quán triệt và bảo đảm thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng luật, pháp lệnh trong thời gian tới.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Chiêm báo cáo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN. 

Riêng đối với Bộ Quốc phòng, báo cáo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã thông tin về việc chuẩn bị văn bản trình Chính phủ, Quốc hội xem xét trong năm 2020. Theo đó, trong năm 2020, Bộ Quốc phòng được giao chủ trì, soạn thảo 2 dự án gồm: Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc. Đến nay, Bộ Quốc phòng bảo đảm đúng tiến độ theo quy định, đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Thượng tướng Lê Chiêm cho hay, dự án Luật Biên phòng Việt Nam đã được cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9 vừa qua; các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo luật. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang tích cực phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và các cơ quan liên quan đến các Đoàn đại biểu Quốc hội để giải trình, chỉnh lý, tiếp thu để hoàn chỉnh dự thảo luật, thông qua vào kỳ họp thứ 10 tới đây.

Đối với Nghị quyết của Quốc hội về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, hiện nay Bộ Quốc phòng đang tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Theo kế hoạch, dự thảo nghị quyết sẽ được trình Chính phủ cho ý kiến vào tháng 8 tới và trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 10 vào tháng 10-2020.

THẢO NGUYÊN