Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội, các đồng chí ủy viên UBTVQH, các vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương…

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Quốc hội, UBTVQH và các cơ quan của Quốc hội vừa tổng kết công tác nhiệm kỳ và các đại biểu cũng đã thảo luận về tổ chức hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ. Tuy nhiên, UBTVQH vẫn tổ chức hội nghị này để lắng nghe thêm ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội chuyên trách, từ đó tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động; đồng thời lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của các đại biểu với hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh 8 nội dung công việc mà Quốc hội khóa tới phải tổ chức thực hiện để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội, theo Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

Cụ thể là tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại. Kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; đẩy mạnh hoạt động chất vấn tại phiên họp của UBTVQH, hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn, tổng thể. Tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại của Quốc hội. Tăng cường gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; nâng cao hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri. Hiện đại hóa điều kiện bảo đảm hoạt động, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục xây dựng Quốc hội điện tử; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách. Tăng cường phối hợp công tác giữa các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, công tác nghiên cứu khoa học lập pháp.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu lại một số ý trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững. Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, pháp quyền, tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội, trong thực hiện chức năng lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quy trình lập pháp, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp, cơ chế giám sát, lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn. Thiết lập đồng bộ, gắn kết cơ chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, tăng hợp lý số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách; giảm số lượng đại biểu công tác ở các cơ quan hành pháp, tư pháp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, một trong những yêu cầu đặt ra với tất cả các tổ chức Đảng, trong hệ thống chính trị là phải xây dựng chương trình hành động để thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. “Trách nhiệm của chúng ta tới đây là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, Chủ tịch Quốc hội nói.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Sắp tới, theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội phải xây dựng chương trình hành động, tham gia cùng các cơ quan hữu quan xây dựng quyết sách của Trung ương liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, theo nhận xét và ý kiến của các đại biểu, Quốc hội khóa XIV thành công rất tốt đẹp trên mọi phương diện, cả trên chức năng lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia và công tác đối ngoại. Do đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; uy tín của Quốc hội Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

Quốc hội có di sản rất đồ sộ của 75 năm lịch sử Quốc hội Việt Nam. Quốc hội sẽ tiếp tục phát triển trên nền tảng quan trọng này. Đây là thuận lợi cơ bản. Nhấn mạnh điều này, song Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nêu rõ thử thách là làm sao để duy trì được những thành tựu đó, tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động để Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền nhà nước cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam.

Cảm ơn và đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, rất có giá trị của đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết thêm, từ nay đến cuối tháng 4, Chủ tịch Quốc hội và các Phó chủ tịch Quốc hội phụ trách sẽ có lịch làm việc sâu thêm với Hội đồng Dân tộc, từng cơ quan của Quốc hội, UBTVQH, tiếp tục lắng nghe ý kiến của các đại biểu, nghiên cứu và tổng hợp đầy đủ.

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG