leftcenterrightdel
Tranh cổ động của tác giả Đỗ Như Điềm được lựa chọn phát hành tuyên truyền. 

Bộ tranh gồm 63 tác phẩm có chất lượng tốt được lựa chọn, trao giải từ cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các tác phẩm nêu bật chủ đề, nội dung, nhằm tuyên truyền trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng sự kiện lớn của đất nước; lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

THANH HƯƠNG