Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Văn Rạnh đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân quận Đức Hòa (tỉnh Chợ Lớn trước đây) và huyện Đức Hòa (tỉnh Long An ngày nay), cũng như cuộc biểu tình của gần 5.000 nông dân tại ngã tư Đức Hòa cách nay vừa tròn 90 năm do đồng chí Châu Văn Liêm lãnh đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Phạm Văn Rạnh khẳng định, 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Long An đã giành được những thắng lợi quan trọng trong đấu tranh giải phóng quê hương cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu quan trọng ấy có cội nguồn từ truyền thống đấu tranh cách mạng đầy khó khăn, gian khổ nhưng rất đỗi hào hùng của Đảng bộ và nhân dân Long An, mà khởi đầu là cuộc biểu tình lớn nhất Nam Bộ của gần 5.000 nông dân tại ngã tư Đức Hòa và gương hy sinh oanh liệt của đồng chí Châu Văn Liêm.

TTXVN